မမ စတိုး

Site ကို ဆိုင္ေၾကာ္ျငာအျဖစ္လည္းေကာင္းSupplier မ်ားဆက္သြယ္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း ၊ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်သူႏွင့္၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရန္အတြက္လည္းေကာင္း တင္ဆက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္


မုဒံု ၊ သံျဖဴဇရပ္ ၊ က်ိဳကၡမီ ၊ ေရး ၊ အစင္ ၊ ဇီးျဖဴေသာင္ ၊
 ေပါင္ ၊ ဇင္းက်ိဳက္ ၊ သထံု ၊ ေခ်ာင္းဆံု ၊ အိႏၵဳ ၊ ေကာ့ဘိန္း ၊ ဘားအံ ေဒသမ်ားသို႔ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဖုန္းျဖင့္အမွာစာေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး ကုန္မ်ားကိုကားဂိတ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။

 

မမ စတိုး (အလွကုန္)

A-4 ,ရဲသီဟအိမ္ရာ
ေလးထပ္ေစ်းေရွ့
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
Ph: 057 25883
09 49800412
09 43004238

E-mail: tomamastore@gmail.com

No comments:

Post a Comment